Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2013

8184 3719
Reposted fromorendasophie orendasophie viauska12115 uska12115
feliz

January 13 2013

feliz
1097 d29d
let's party !
feliz
7338 9f3b
Twoje oczy powiedziały  tysiące kłamstw
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
feliz
6024 03bb
-A wszystko, co musisz zrobić, to założyć słuchawki, położyć się na ziemi i słuchać CD swojego życia, krok po kroku, nic nie możesz przeoczyć. Wszystkie były zblazowane i wszystkie w jakiś sposób potrzebne są żeby iść dalej. Nikt Cię nie potępia, nikt Cię nie osądza, jesteś tym, kim jesteś i nie ma nic lepszego na świecie. Pauza, przewijanie, play i jeszcze raz, i jeszcze, i od nowa. Nie wyłączaj nigdy Twojego ulubionego artysty, kontynuuj nagrywanie, zbierz wszystkie utwory by wypełnić chaos, który masz wewnątrz siebie. I jeśli pojawi się jedna łza kiedy będziesz słuchał, nie bój się. To będzie łza fana, który słucha swojej ulubionej piosenki. To Twoje życie, cała reszta to zwykły hałas. 

Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
feliz
Miałyśmy po 10 czy 11 lat, priorytety ponad normę, wysokie ambicje. Miałyśmy skończyć szkołę, znaleźć chłopaka, iść do wymarzonej pracy, miało być perfekcyjnie. Tym czasem mamy ledwo 18 lat i zamiast się cieszyć popadamy w depresje, mamy dość świata, nie odnajdujemy się w życiu .
— Co do cholery poszło nie tak?
feliz
1933 3076
Reposted fromchevre chevre
feliz
1945 f591
Reposted fromchevre chevre

January 12 2013

feliz
2243 6bb2
feliz
4404 2793
Reposted fromshineon shineon viaduuuli duuuli
feliz
3414 d6f2 500
sad. really sad story.
Reposted fromjing-mii jing-mii viatobecontinued tobecontinued
feliz
4909 3bac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaduuuli duuuli
feliz
Ja chcę żyć, a wszystko mi się z rąk wymyka i wszystko "jest nie to". Chyba mam warunki, aby stworzyć sobie życie takie, jakiego bym pragnęła? A tu nic: życie płynie obok jakby, a ja wołam was wszystkich niemym głosem, którego nikt nie słyszy, i mimo że jesteście ze mną, uciekacie ciągle w dal przeszłości. Każda rzeczywistość ma dla mnie żałosny smak niepowrotnego wspomnienia nigdy niebyłego wypadku
— Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaduuuli duuuli
feliz
5362 66d8
Reposted fromchevre chevre
feliz
4629 6f29
Reposted fromdamagecase damagecase viaduuuli duuuli
feliz
Nie rób sobie krzywdy przez rzeczy na które nie masz wpływu
Bo depresja jak tyfus niszczy społeczeństwo
I niektórzy poddają się tej dziwce zbyt często
Reposted fromhasandra hasandra viaduuuli duuuli
feliz
zmywanie makijażu, spinanie włosów, włączanie seriali
— witamy w domu
feliz
3821 41d1
Reposted frombomdia bomdia viaduuuli duuuli

January 11 2013

feliz
0553 568a
Reposted fromretaliate retaliate

January 09 2013

feliz
3929 05e3
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl