Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

feliz
8445 5f18
feliz
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
feliz
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 11 2018

feliz
6191 03f1 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viastarryeyed starryeyed

October 10 2018

feliz
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaimchuckbasss imchuckbasss

October 09 2018

feliz
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viabretella bretella

October 08 2018

feliz
0418 86da 500
feliz
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
feliz
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii

September 25 2018

feliz
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou

September 23 2018

feliz
Skończ z pretensjami do innych. Bierz odpowiedzialność za każdy swój krok.
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
feliz
Ludziom można dawać szansę, kilka szans, sto, dwieście. Ale przychodzi moment, kiedy wyczerpują się baterie. Padają akumulatory wiary, że coś się zmieni na lepsze. Wtedy dojrzewamy do tego, że kolejna szansa nie zmieni biegu rzeki, nie przemówi do serca.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
feliz
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski

September 22 2018

feliz
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
feliz
Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć.
— Tahereh Mafi "Dotyk Julii"

September 20 2018

feliz
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl