Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

feliz
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
feliz
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
feliz
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viasweetnothingg sweetnothingg
feliz

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
feliz
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viapouler pouler
feliz
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viapouler pouler
feliz
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków

May 25 2017

feliz
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaplugss plugss

May 22 2017

feliz
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
feliz
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

May 21 2017

feliz
Odsuń od siebie strach, zaufaj drodze, na którą prowadzi Cię życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong
feliz
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq vianiceshot niceshot

May 13 2017

feliz
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusz dusz

May 12 2017

2819 e67e 500

May 04 2017

feliz
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viadrunkwhipster drunkwhipster

May 02 2017

April 28 2017

feliz
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
feliz
feliz
Reposted fromweightless weightless vianowaczi nowaczi

April 13 2017

feliz
pogubiłaś się, bo sama nie wiedziałaś czego tak naprawdę chcesz.
— mama, zawsze wie najlepiej
Reposted frommuchless muchless viachevre chevre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl