Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

feliz
pogubiłaś się, bo sama nie wiedziałaś czego tak naprawdę chcesz.
— mama, zawsze wie najlepiej
Reposted frommuchless muchless viachevre chevre

April 12 2017

feliz
Trochę mnie przeraża, że to moje życie i że to ja mam coś z nim zrobić.
Reposted fromKret Kret viaStayifyoulove Stayifyoulove

April 07 2017

feliz
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

March 31 2017

feliz
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianowaczi nowaczi
feliz
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabretella bretella
feliz
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frommadlenaa madlenaa viabretella bretella
feliz
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka

March 27 2017

feliz
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaStayifyoulove Stayifyoulove

March 15 2017

feliz
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaIamPerfect IamPerfect

March 04 2017

feliz
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viaIamPerfect IamPerfect

February 28 2017

feliz
Kiedy świeci słońce, wszystko wydaje się łatwiejsze.
— wiosno?
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
feliz
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viabretella bretella

February 27 2017

feliz
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaBloodMoon BloodMoon

February 25 2017

feliz
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo

February 21 2017

feliz
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk vianiskowo niskowo
feliz
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viastarryeyed starryeyed

February 14 2017

feliz
Reposted frommaliwa maliwa viabretella bretella
feliz
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viainpassing inpassing

June 30 2015

feliz
- Zawsze jesteś taka złośliwa ?
- Teraz jestem miła.
— miłość i inne używki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaeffronte effronte
feliz

Tak bardzo chcę niezwyczajnie, niebanalnie, móc zwariować, nie kontrolować się...

— Totentanz
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vianawmi nawmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl