Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

feliz
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viaevlyn evlyn
feliz
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaevlyn evlyn

February 13 2018

feliz
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed

February 11 2018

feliz
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed

February 08 2018

feliz
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
feliz
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
feliz
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo

February 07 2018

feliz
5908 5bfd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMsChocolate MsChocolate

February 04 2018

feliz
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed

February 01 2018

feliz
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromfantazja fantazja vianiskowo niskowo

January 31 2018

feliz
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

January 26 2018

feliz
9396 2800
feliz
5908 5bfd 500
Reposted fromnyaako nyaako viasweetnothingg sweetnothingg
feliz
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc vianiceshot niceshot

January 22 2018

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaplugss plugss

January 17 2018

feliz
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viagofuckyourself gofuckyourself
feliz
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianowaczi nowaczi

January 16 2018

feliz
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się.
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób.
Choćby gołębia.
— mojahistoriaa.soup.
feliz
Za dobra jest. Nie rozumie, że wszyscy kłamią.
— Zygmunt Miłoszewski – "Ziarno prawdy"

January 11 2018

feliz
7927 2d3e 500
Reposted fromanuluj anuluj viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl