Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

feliz
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk vianiskowo niskowo
feliz
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viastarryeyed starryeyed

February 14 2017

feliz
Reposted frommaliwa maliwa viabretella bretella
feliz
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viainpassing inpassing

June 30 2015

feliz
- Zawsze jesteś taka złośliwa ?
- Teraz jestem miła.
— miłość i inne używki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaeffronte effronte
feliz

Tak bardzo chcę niezwyczajnie, niebanalnie, móc zwariować, nie kontrolować się...

— Totentanz
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vianawmi nawmi
feliz
chcę mieć jutro dobry dzień.
Reposted fromlabellavita labellavita vianawmi nawmi
feliz
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
feliz
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata"
Reposted frombeckycue beckycue vianawmi nawmi
feliz
3129 8756 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianawmi nawmi
feliz
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
feliz
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianawmi nawmi
feliz
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.
— Douglas Kennedy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawmi nawmi
feliz
Potrzebuję teraz znacznie więcej szczęścia niż mam rozumu :(
— me.
Reposted fromprincipessa principessa vianawmi nawmi
feliz
no, ale jutro to już wszystko zrobię.
— czyli, że sesja
feliz
Proszę Cię, po prostu pozwól mi iść już spać. Nie mam siły nawet odwrócić głowy na poduszce, a Ty mnie pytasz co dalej
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianawmi nawmi
feliz
- Do cholery, weź się w końcu odnajdź, zagubiona to Ty jesteś całe życie!
— no i trudno, kiedyś na pewno
Reposted fromalmostlover almostlover vianawmi nawmi

June 29 2015

feliz
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viahappilyneverafter happilyneverafter

June 25 2015

feliz
kurwa mać
— .
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianivea nivea

June 17 2015

feliz
Taka ja jestem dziś zmęczona
Tak mi dzisiaj bardzo źle
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viapustemysli pustemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl