Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

feliz
Reposted fromposzum poszum viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 21 2018

feliz
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viauska12115 uska12115
feliz
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viauska12115 uska12115
feliz
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska

May 18 2018

feliz
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 16 2018

feliz
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianiceshot niceshot
feliz
1525 64ee
Reposted frommrdobrov mrdobrov viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 07 2018

feliz
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaramoneska ramoneska

May 03 2018

feliz
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert

April 30 2018

feliz
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 26 2018

feliz
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viastarryeyed starryeyed

April 24 2018

feliz
Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 21 2018

feliz
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
feliz
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 13 2018

feliz
To, co cię dręczy, zakopujesz głęboko i myślisz, że tego nie ma. To czemu nie śpisz?
— K. T. Nowak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

April 08 2018

2566 aabe 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianiskowo niskowo

April 04 2018

feliz
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianivea nivea
feliz
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako viaSurvivedGirl SurvivedGirl
feliz
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl